siste dataoppdatering: 2011/10/14, 17:18

Website lasting tid

under test: 0.14 s

kabeltilkobling (gjennomsnitt): 0.14 s

DSL forbindelse (gjennomsnitt): 0.14 s

modem (gjennomsnitt): 0.14 s

HTTP-hoder

Informasjon om DNS-servere

betaniensykepleierhogskole.noMX10mail.reaktorits.noIN3600
betaniensykepleierhogskole.noMX15mrel.reaktorits.noIN3600
betaniensykepleierhogskole.noSOAns.reaktordrift.noadmin.reaktordrift.no25900 600 86400 3600 IN 3600
betaniensykepleierhogskole.noNSns.reaktorgruppen.noIN3600
betaniensykepleierhogskole.noNSns01.reaktorits.noIN3600
betaniensykepleierhogskole.noNSns03.reaktorits.noIN3600
betaniensykepleierhogskole.noNSns.reaktordrift.noIN3600

Mottatt fra den første DNS-server

Forespørsel til serveren "betaniensykepleierhogskole.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: ns.reaktorgruppen.no
DNS server adresse: 62.97.236.31#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 21020
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 7, AUTHORITY: 0, ekstra: 6

forespørsel DEL:
betaniensykepleierhogskole.no. IN ANY

Svar DEL:
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN NS ns.reaktorgruppen.no.
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN NS ns01.reaktorits.no.
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN NS ns03.reaktorits.no.
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN NS ns.reaktordrift.no.
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN SOA ns.reaktordrift.no. admin.reaktordrift.no. 25 900 600 86400 3600
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN MX 10 mail.reaktorits.no.
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN MX 15 mrel.reaktorits.no.

DEL Notes:
ns.reaktorgruppen.no. 4200 IN A 62.97.236.31
ns01.reaktorits.no. 300 IN A 178.22.96.110
ns03.reaktorits.no. 300 IN A 195.159.233.252
ns.reaktordrift.no. 300 IN A 62.97.236.32
mail.reaktorits.no. 300 IN A 62.97.236.79
mrel.reaktorits.no. 300 IN A 62.97.236.84

Mottatt 338 bytes fra adresse 62.97.236.31#53 i tiden på 122 ms

mottatt fra andre DNS-server

Forespørsel til serveren "betaniensykepleierhogskole.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: ns01.reaktorits.no
DNS server adresse: 178.22.96.110#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 37916
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 7, AUTHORITY: 0, ekstra: 6

forespørsel DEL:
betaniensykepleierhogskole.no. IN ANY

Svar DEL:
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN NS ns.reaktordrift.no.
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN NS ns.reaktorgruppen.no.
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN NS ns01.reaktorits.no.
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN NS ns03.reaktorits.no.
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN SOA ns.reaktordrift.no. admin.reaktordrift.no. 25 900 600 86400 3600
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN MX 15 mrel.reaktorits.no.
betaniensykepleierhogskole.no. 3600 IN MX 10 mail.reaktorits.no.

DEL Notes:
ns.reaktordrift.no. 300 IN A 62.97.236.32
ns.reaktorgruppen.no. 4200 IN A 62.97.236.31
ns01.reaktorits.no. 300 IN A 178.22.96.110
ns03.reaktorits.no. 300 IN A 195.159.233.252
mrel.reaktorits.no. 300 IN A 62.97.236.84
mail.reaktorits.no. 300 IN A 62.97.236.79

Mottatt 338 bytes fra adresse 178.22.96.110#53 i tiden på 119 ms

underdomener (de første 50)

Skrivefeil (feilstaver)

vetaniensykepleierhogskole.no
netaniensykepleierhogskole.no
hetaniensykepleierhogskole.no
getaniensykepleierhogskole.no
bwtaniensykepleierhogskole.no
bstaniensykepleierhogskole.no
bdtaniensykepleierhogskole.no
brtaniensykepleierhogskole.no
b4taniensykepleierhogskole.no
b3taniensykepleierhogskole.no
beraniensykepleierhogskole.no
befaniensykepleierhogskole.no
beganiensykepleierhogskole.no
beyaniensykepleierhogskole.no
be6aniensykepleierhogskole.no
be5aniensykepleierhogskole.no
betzniensykepleierhogskole.no
betsniensykepleierhogskole.no
betwniensykepleierhogskole.no
betqniensykepleierhogskole.no
betabiensykepleierhogskole.no
betamiensykepleierhogskole.no
betajiensykepleierhogskole.no
betahiensykepleierhogskole.no
betanuensykepleierhogskole.no
betanjensykepleierhogskole.no
betankensykepleierhogskole.no
betanoensykepleierhogskole.no
betan9ensykepleierhogskole.no
betan8ensykepleierhogskole.no
betaniwnsykepleierhogskole.no
betanisnsykepleierhogskole.no
betanidnsykepleierhogskole.no
betanirnsykepleierhogskole.no
betani4nsykepleierhogskole.no
betani3nsykepleierhogskole.no
betaniebsykepleierhogskole.no
betaniemsykepleierhogskole.no
betaniejsykepleierhogskole.no
betaniehsykepleierhogskole.no
betanienaykepleierhogskole.no
betanienzykepleierhogskole.no
betanienxykepleierhogskole.no
betaniendykepleierhogskole.no
betanieneykepleierhogskole.no
betanienwykepleierhogskole.no
betanienstkepleierhogskole.no
betaniensgkepleierhogskole.no
betanienshkepleierhogskole.no
betaniensukepleierhogskole.no
betaniens7kepleierhogskole.no
betaniens6kepleierhogskole.no
betaniensyjepleierhogskole.no
betaniensymepleierhogskole.no
betaniensylepleierhogskole.no
betaniensyoepleierhogskole.no
betaniensyiepleierhogskole.no
betaniensykwpleierhogskole.no
betaniensykspleierhogskole.no
betaniensykdpleierhogskole.no
betaniensykrpleierhogskole.no
betaniensyk4pleierhogskole.no
betaniensyk3pleierhogskole.no
betaniensykeoleierhogskole.no
betaniensykelleierhogskole.no
betaniensyke-leierhogskole.no
betaniensyke0leierhogskole.no
betaniensykepkeierhogskole.no
betaniensykeppeierhogskole.no
betaniensykepoeierhogskole.no
betaniensykeplwierhogskole.no
betaniensykeplsierhogskole.no
betaniensykepldierhogskole.no
betaniensykeplrierhogskole.no
betaniensykepl4ierhogskole.no
betaniensykepl3ierhogskole.no
betaniensykepleuerhogskole.no
betaniensykeplejerhogskole.no
betaniensykeplekerhogskole.no
betaniensykepleoerhogskole.no
betaniensykeple9erhogskole.no
betaniensykeple8erhogskole.no
betaniensykepleiwrhogskole.no
betaniensykepleisrhogskole.no
betaniensykepleidrhogskole.no
betaniensykepleirrhogskole.no
betaniensykeplei4rhogskole.no
betaniensykeplei3rhogskole.no
betaniensykepleieehogskole.no
betaniensykepleiedhogskole.no
betaniensykepleiefhogskole.no
betaniensykepleiethogskole.no
betaniensykepleie5hogskole.no
betaniensykepleie4hogskole.no
betaniensykepleiergogskole.no
betaniensykepleierbogskole.no
betaniensykepleiernogskole.no
betaniensykepleierjogskole.no
betaniensykepleieruogskole.no
betaniensykepleieryogskole.no
betaniensykepleierhigskole.no
betaniensykepleierhkgskole.no
betaniensykepleierhlgskole.no
betaniensykepleierhpgskole.no
betaniensykepleierh0gskole.no
betaniensykepleierh9gskole.no
betaniensykepleierhofskole.no
betaniensykepleierhovskole.no
betaniensykepleierhobskole.no
betaniensykepleierhohskole.no
betaniensykepleierhoyskole.no
betaniensykepleierhotskole.no
betaniensykepleierhogakole.no
betaniensykepleierhogzkole.no
betaniensykepleierhogxkole.no
betaniensykepleierhogdkole.no
betaniensykepleierhogekole.no
betaniensykepleierhogwkole.no
betaniensykepleierhogsjole.no
betaniensykepleierhogsmole.no
betaniensykepleierhogslole.no
betaniensykepleierhogsoole.no
betaniensykepleierhogsiole.no
betaniensykepleierhogskile.no
betaniensykepleierhogskkle.no
betaniensykepleierhogsklle.no
betaniensykepleierhogskple.no
betaniensykepleierhogsk0le.no
betaniensykepleierhogsk9le.no
betaniensykepleierhogskoke.no
betaniensykepleierhogskope.no
betaniensykepleierhogskooe.no
betaniensykepleierhogskolw.no
betaniensykepleierhogskols.no
betaniensykepleierhogskold.no
betaniensykepleierhogskolr.no
betaniensykepleierhogskol4.no
betaniensykepleierhogskol3.no
etaniensykepleierhogskole.no
btaniensykepleierhogskole.no
beaniensykepleierhogskole.no
betniensykepleierhogskole.no
betaiensykepleierhogskole.no
betanensykepleierhogskole.no
betaninsykepleierhogskole.no
betaniesykepleierhogskole.no
betanienykepleierhogskole.no
betanienskepleierhogskole.no
betaniensyepleierhogskole.no
betaniensykpleierhogskole.no
betaniensykeleierhogskole.no
betaniensykepeierhogskole.no
betaniensykeplierhogskole.no
betaniensykepleerhogskole.no
betaniensykepleirhogskole.no
betaniensykepleiehogskole.no
betaniensykepleierogskole.no
betaniensykepleierhgskole.no
betaniensykepleierhoskole.no
betaniensykepleierhogkole.no
betaniensykepleierhogsole.no
betaniensykepleierhogskle.no
betaniensykepleierhogskoe.no
betaniensykepleierhogskol.no
ebtaniensykepleierhogskole.no
bteaniensykepleierhogskole.no
beatniensykepleierhogskole.no
betnaiensykepleierhogskole.no
betainensykepleierhogskole.no
betaneinsykepleierhogskole.no
betaninesykepleierhogskole.no
betaniesnykepleierhogskole.no
betanienyskepleierhogskole.no
betanienskyepleierhogskole.no
betaniensyekpleierhogskole.no
betaniensykpeleierhogskole.no
betaniensykelpeierhogskole.no
betaniensykepelierhogskole.no
betaniensykeplieerhogskole.no
betaniensykepleeirhogskole.no
betaniensykepleirehogskole.no
betaniensykepleiehrogskole.no
betaniensykepleierohgskole.no
betaniensykepleierhgoskole.no
betaniensykepleierhosgkole.no
betaniensykepleierhogksole.no
betaniensykepleierhogsokle.no
betaniensykepleierhogskloe.no
betaniensykepleierhogskoel.no
bbetaniensykepleierhogskole.no
beetaniensykepleierhogskole.no
bettaniensykepleierhogskole.no
betaaniensykepleierhogskole.no
betanniensykepleierhogskole.no
betaniiensykepleierhogskole.no
betanieensykepleierhogskole.no
betaniennsykepleierhogskole.no
betanienssykepleierhogskole.no
betaniensyykepleierhogskole.no
betaniensykkepleierhogskole.no
betaniensykeepleierhogskole.no
betaniensykeppleierhogskole.no
betaniensykeplleierhogskole.no
betaniensykepleeierhogskole.no
betaniensykepleiierhogskole.no
betaniensykepleieerhogskole.no
betaniensykepleierrhogskole.no
betaniensykepleierhhogskole.no
betaniensykepleierhoogskole.no
betaniensykepleierhoggskole.no
betaniensykepleierhogsskole.no
betaniensykepleierhogskkole.no
betaniensykepleierhogskoole.no
betaniensykepleierhogskolle.no
betaniensykepleierhogskolee.no

Sted

IP: 38.113.1.225

kontinent: NA, land: United States (USA), by: Cambridge

Website verdi

rang i trafikken statistikken:

Det er ikke nok data til å beregne nettstedet verdi.

Grunnleggende informasjon

nettsted bygge uten CSS

code vekt: 0.01 KB

tekst per all kode ratio: 13 %

tittel:

beskrivelse:

søkeord:

koding: ASCII

språk: no

Website kodeanalyse

et ord setninger gjentas minst tre ganger

to ord setninger gjentas minst tre ganger

tre ord setninger gjentas minst tre ganger

B tags

U tags

I tags

bilder

overskrifter

H1

H2

H3

H4

H5

H6

interne lenker

eksterne linker