siste dataoppdatering: 2011/10/15, 05:08

Website lasting tid

under test: 1.03 s

kabeltilkobling (gjennomsnitt): 1.09 s

DSL forbindelse (gjennomsnitt): 1.16 s

modem (gjennomsnitt): 4.58 s

HTTP-hoder

Informasjon om DNS-servere

utbrenthet-kronisk-utmattelse.noMX10mx04.domeneshop.noIN3600
utbrenthet-kronisk-utmattelse.noMX10mx01.domeneshop.noIN3600
utbrenthet-kronisk-utmattelse.noMX10mx03.domeneshop.noIN3600
utbrenthet-kronisk-utmattelse.noA194.63.248.35IN3600
utbrenthet-kronisk-utmattelse.noSOAns1.hyp.nethostmaster.domeneshop.no126947176014400 1800 1209600 3600 IN 3600
utbrenthet-kronisk-utmattelse.noNSns2.hyp.netIN3600
utbrenthet-kronisk-utmattelse.noNSns1.hyp.netIN3600
utbrenthet-kronisk-utmattelse.noNSns3.hyp.netIN3600

Mottatt fra den første DNS-server

Forespørsel til serveren "utbrenthet-kronisk-utmattelse.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: ns2.hyp.net
DNS server adresse: 67.17.159.182#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 51503
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 8, AUTHORITY: 0, ekstra: 6

forespørsel DEL:
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. IN ANY

Svar DEL:
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN SOA ns1.hyp.net. hostmaster.domeneshop.no. 1269471760 14400 1800 1209600 3600
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN A 194.63.248.35
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN MX 10 mx01.domeneshop.no.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN MX 10 mx03.domeneshop.no.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN MX 10 mx04.domeneshop.no.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN NS ns2.hyp.net.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN NS ns3.hyp.net.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN NS ns1.hyp.net.

DEL Notes:
mx01.domeneshop.no. 3600 IN A 194.63.248.15
mx03.domeneshop.no. 3600 IN A 194.63.248.17
mx04.domeneshop.no. 300 IN A 194.63.248.29
ns1.hyp.net. 86400 IN A 194.63.248.53
ns2.hyp.net. 86400 IN A 67.17.159.182
ns3.hyp.net. 86400 IN A 69.72.241.155

Mottatt 344 bytes fra adresse 67.17.159.182#53 i tiden på 109 ms

mottatt fra andre DNS-server

Forespørsel til serveren "utbrenthet-kronisk-utmattelse.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: ns1.hyp.net
DNS server adresse: 194.63.248.53#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 42779
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 8, AUTHORITY: 0, ekstra: 6

forespørsel DEL:
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. IN ANY

Svar DEL:
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN SOA ns1.hyp.net. hostmaster.domeneshop.no. 1269471760 14400 1800 1209600 3600
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN NS ns3.hyp.net.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN NS ns1.hyp.net.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN NS ns2.hyp.net.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN MX 10 mx03.domeneshop.no.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN MX 10 mx04.domeneshop.no.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN MX 10 mx01.domeneshop.no.
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no. 3600 IN A 194.63.248.35

DEL Notes:
ns1.hyp.net. 86400 IN A 194.63.248.53
ns2.hyp.net. 86400 IN A 67.17.159.182
ns3.hyp.net. 86400 IN A 69.72.241.155
mx01.domeneshop.no. 3600 IN A 194.63.248.15
mx03.domeneshop.no. 3600 IN A 194.63.248.17
mx04.domeneshop.no. 300 IN A 194.63.248.29

Mottatt 344 bytes fra adresse 194.63.248.53#53 i tiden på 111 ms

underdomener (de første 50)

Skrivefeil (feilstaver)

ytbrenthet-kronisk-utmattelse.no
htbrenthet-kronisk-utmattelse.no
jtbrenthet-kronisk-utmattelse.no
itbrenthet-kronisk-utmattelse.no
8tbrenthet-kronisk-utmattelse.no
7tbrenthet-kronisk-utmattelse.no
urbrenthet-kronisk-utmattelse.no
ufbrenthet-kronisk-utmattelse.no
ugbrenthet-kronisk-utmattelse.no
uybrenthet-kronisk-utmattelse.no
u6brenthet-kronisk-utmattelse.no
u5brenthet-kronisk-utmattelse.no
utvrenthet-kronisk-utmattelse.no
utnrenthet-kronisk-utmattelse.no
uthrenthet-kronisk-utmattelse.no
utgrenthet-kronisk-utmattelse.no
utbeenthet-kronisk-utmattelse.no
utbdenthet-kronisk-utmattelse.no
utbfenthet-kronisk-utmattelse.no
utbtenthet-kronisk-utmattelse.no
utb5enthet-kronisk-utmattelse.no
utb4enthet-kronisk-utmattelse.no
utbrwnthet-kronisk-utmattelse.no
utbrsnthet-kronisk-utmattelse.no
utbrdnthet-kronisk-utmattelse.no
utbrrnthet-kronisk-utmattelse.no
utbr4nthet-kronisk-utmattelse.no
utbr3nthet-kronisk-utmattelse.no
utbrebthet-kronisk-utmattelse.no
utbremthet-kronisk-utmattelse.no
utbrejthet-kronisk-utmattelse.no
utbrehthet-kronisk-utmattelse.no
utbrenrhet-kronisk-utmattelse.no
utbrenfhet-kronisk-utmattelse.no
utbrenghet-kronisk-utmattelse.no
utbrenyhet-kronisk-utmattelse.no
utbren6het-kronisk-utmattelse.no
utbren5het-kronisk-utmattelse.no
utbrentget-kronisk-utmattelse.no
utbrentbet-kronisk-utmattelse.no
utbrentnet-kronisk-utmattelse.no
utbrentjet-kronisk-utmattelse.no
utbrentuet-kronisk-utmattelse.no
utbrentyet-kronisk-utmattelse.no
utbrenthwt-kronisk-utmattelse.no
utbrenthst-kronisk-utmattelse.no
utbrenthdt-kronisk-utmattelse.no
utbrenthrt-kronisk-utmattelse.no
utbrenth4t-kronisk-utmattelse.no
utbrenth3t-kronisk-utmattelse.no
utbrenther-kronisk-utmattelse.no
utbrenthef-kronisk-utmattelse.no
utbrentheg-kronisk-utmattelse.no
utbrenthey-kronisk-utmattelse.no
utbrenthe6-kronisk-utmattelse.no
utbrenthe5-kronisk-utmattelse.no
utbrenthet0kronisk-utmattelse.no
utbrenthetpkronisk-utmattelse.no
utbrenthet-jronisk-utmattelse.no
utbrenthet-mronisk-utmattelse.no
utbrenthet-lronisk-utmattelse.no
utbrenthet-oronisk-utmattelse.no
utbrenthet-ironisk-utmattelse.no
utbrenthet-keonisk-utmattelse.no
utbrenthet-kdonisk-utmattelse.no
utbrenthet-kfonisk-utmattelse.no
utbrenthet-ktonisk-utmattelse.no
utbrenthet-k5onisk-utmattelse.no
utbrenthet-k4onisk-utmattelse.no
utbrenthet-krinisk-utmattelse.no
utbrenthet-krknisk-utmattelse.no
utbrenthet-krlnisk-utmattelse.no
utbrenthet-krpnisk-utmattelse.no
utbrenthet-kr0nisk-utmattelse.no
utbrenthet-kr9nisk-utmattelse.no
utbrenthet-krobisk-utmattelse.no
utbrenthet-kromisk-utmattelse.no
utbrenthet-krojisk-utmattelse.no
utbrenthet-krohisk-utmattelse.no
utbrenthet-kronusk-utmattelse.no
utbrenthet-kronjsk-utmattelse.no
utbrenthet-kronksk-utmattelse.no
utbrenthet-kronosk-utmattelse.no
utbrenthet-kron9sk-utmattelse.no
utbrenthet-kron8sk-utmattelse.no
utbrenthet-kroniak-utmattelse.no
utbrenthet-kronizk-utmattelse.no
utbrenthet-kronixk-utmattelse.no
utbrenthet-kronidk-utmattelse.no
utbrenthet-kroniek-utmattelse.no
utbrenthet-kroniwk-utmattelse.no
utbrenthet-kronisj-utmattelse.no
utbrenthet-kronism-utmattelse.no
utbrenthet-kronisl-utmattelse.no
utbrenthet-kroniso-utmattelse.no
utbrenthet-kronisi-utmattelse.no
utbrenthet-kronisk0utmattelse.no
utbrenthet-kroniskputmattelse.no
utbrenthet-kronisk-ytmattelse.no
utbrenthet-kronisk-htmattelse.no
utbrenthet-kronisk-jtmattelse.no
utbrenthet-kronisk-itmattelse.no
utbrenthet-kronisk-8tmattelse.no
utbrenthet-kronisk-7tmattelse.no
utbrenthet-kronisk-urmattelse.no
utbrenthet-kronisk-ufmattelse.no
utbrenthet-kronisk-ugmattelse.no
utbrenthet-kronisk-uymattelse.no
utbrenthet-kronisk-u6mattelse.no
utbrenthet-kronisk-u5mattelse.no
utbrenthet-kronisk-utnattelse.no
utbrenthet-kronisk-utkattelse.no
utbrenthet-kronisk-utjattelse.no
utbrenthet-kronisk-utmzttelse.no
utbrenthet-kronisk-utmsttelse.no
utbrenthet-kronisk-utmwttelse.no
utbrenthet-kronisk-utmqttelse.no
utbrenthet-kronisk-utmartelse.no
utbrenthet-kronisk-utmaftelse.no
utbrenthet-kronisk-utmagtelse.no
utbrenthet-kronisk-utmaytelse.no
utbrenthet-kronisk-utma6telse.no
utbrenthet-kronisk-utma5telse.no
utbrenthet-kronisk-utmatrelse.no
utbrenthet-kronisk-utmatfelse.no
utbrenthet-kronisk-utmatgelse.no
utbrenthet-kronisk-utmatyelse.no
utbrenthet-kronisk-utmat6else.no
utbrenthet-kronisk-utmat5else.no
utbrenthet-kronisk-utmattwlse.no
utbrenthet-kronisk-utmattslse.no
utbrenthet-kronisk-utmattdlse.no
utbrenthet-kronisk-utmattrlse.no
utbrenthet-kronisk-utmatt4lse.no
utbrenthet-kronisk-utmatt3lse.no
utbrenthet-kronisk-utmattekse.no
utbrenthet-kronisk-utmattepse.no
utbrenthet-kronisk-utmatteose.no
utbrenthet-kronisk-utmattelae.no
utbrenthet-kronisk-utmattelze.no
utbrenthet-kronisk-utmattelxe.no
utbrenthet-kronisk-utmattelde.no
utbrenthet-kronisk-utmattelee.no
utbrenthet-kronisk-utmattelwe.no
utbrenthet-kronisk-utmattelsw.no
utbrenthet-kronisk-utmattelss.no
utbrenthet-kronisk-utmattelsd.no
utbrenthet-kronisk-utmattelsr.no
utbrenthet-kronisk-utmattels4.no
utbrenthet-kronisk-utmattels3.no
tbrenthet-kronisk-utmattelse.no
ubrenthet-kronisk-utmattelse.no
utrenthet-kronisk-utmattelse.no
utbenthet-kronisk-utmattelse.no
utbrnthet-kronisk-utmattelse.no
utbrethet-kronisk-utmattelse.no
utbrenhet-kronisk-utmattelse.no
utbrentet-kronisk-utmattelse.no
utbrentht-kronisk-utmattelse.no
utbrenthe-kronisk-utmattelse.no
utbrenthetkronisk-utmattelse.no
utbrenthet-ronisk-utmattelse.no
utbrenthet-konisk-utmattelse.no
utbrenthet-krnisk-utmattelse.no
utbrenthet-kroisk-utmattelse.no
utbrenthet-kronsk-utmattelse.no
utbrenthet-kronik-utmattelse.no
utbrenthet-kronis-utmattelse.no
utbrenthet-kroniskutmattelse.no
utbrenthet-kronisk-tmattelse.no
utbrenthet-kronisk-umattelse.no
utbrenthet-kronisk-utattelse.no
utbrenthet-kronisk-utmttelse.no
utbrenthet-kronisk-utmatelse.no
utbrenthet-kronisk-utmatelse.no
utbrenthet-kronisk-utmattlse.no
utbrenthet-kronisk-utmattese.no
utbrenthet-kronisk-utmattele.no
utbrenthet-kronisk-utmattels.no
tubrenthet-kronisk-utmattelse.no
ubtrenthet-kronisk-utmattelse.no
utrbenthet-kronisk-utmattelse.no
utbernthet-kronisk-utmattelse.no
utbrnethet-kronisk-utmattelse.no
utbretnhet-kronisk-utmattelse.no
utbrenhtet-kronisk-utmattelse.no
utbrenteht-kronisk-utmattelse.no
utbrenthte-kronisk-utmattelse.no
utbrenthe-tkronisk-utmattelse.no
utbrenthetk-ronisk-utmattelse.no
utbrenthet-rkonisk-utmattelse.no
utbrenthet-kornisk-utmattelse.no
utbrenthet-krnoisk-utmattelse.no
utbrenthet-kroinsk-utmattelse.no
utbrenthet-kronsik-utmattelse.no
utbrenthet-kroniks-utmattelse.no
utbrenthet-kronis-kutmattelse.no
utbrenthet-kronisku-tmattelse.no
utbrenthet-kronisk-tumattelse.no
utbrenthet-kronisk-umtattelse.no
utbrenthet-kronisk-utamttelse.no
utbrenthet-kronisk-utmtatelse.no
utbrenthet-kronisk-utmattelse.no
utbrenthet-kronisk-utmatetlse.no
utbrenthet-kronisk-utmattlese.no
utbrenthet-kronisk-utmattesle.no
utbrenthet-kronisk-utmatteles.no
uutbrenthet-kronisk-utmattelse.no
uttbrenthet-kronisk-utmattelse.no
utbbrenthet-kronisk-utmattelse.no
utbrrenthet-kronisk-utmattelse.no
utbreenthet-kronisk-utmattelse.no
utbrennthet-kronisk-utmattelse.no
utbrentthet-kronisk-utmattelse.no
utbrenthhet-kronisk-utmattelse.no
utbrentheet-kronisk-utmattelse.no
utbrenthett-kronisk-utmattelse.no
utbrenthet--kronisk-utmattelse.no
utbrenthet-kkronisk-utmattelse.no
utbrenthet-krronisk-utmattelse.no
utbrenthet-kroonisk-utmattelse.no
utbrenthet-kronnisk-utmattelse.no
utbrenthet-kroniisk-utmattelse.no
utbrenthet-kronissk-utmattelse.no
utbrenthet-kroniskk-utmattelse.no
utbrenthet-kronisk--utmattelse.no
utbrenthet-kronisk-uutmattelse.no
utbrenthet-kronisk-uttmattelse.no
utbrenthet-kronisk-utmmattelse.no
utbrenthet-kronisk-utmaattelse.no
utbrenthet-kronisk-utmatttelse.no
utbrenthet-kronisk-utmatttelse.no
utbrenthet-kronisk-utmatteelse.no
utbrenthet-kronisk-utmattellse.no
utbrenthet-kronisk-utmattelsse.no
utbrenthet-kronisk-utmattelsee.no

Sted

IP: 194.63.248.35

kontinent: EU, land: Norway (NOR), by:

Website verdi

rang i trafikken statistikken:

Det er ikke nok data til å beregne nettstedet verdi.

Grunnleggende informasjon

nettsted bygger ved hjelp av CSS

code vekt: 24.86 KB

tekst per all kode ratio: 13 %

tittel: Utbrenthet

beskrivelse: Man blir ikke utbrent over natten. På vei mot utbrenthet kommer gradvis flere symptomer på at man sliter seg ut. Selv om disse er personavhengige, kommer grunnsymptomene i en bestemt rekkefølge knyttet til fasene en går igjennom før man blir utbrent.

søkeord: utbrenthet, utbrent, stress, symptomer, faser, kronsik utmattelsessyndrom, forebygging, sliten, behandling, medisiner, lege, akupunktur, tai chi, qigong, meditasjon, psykolog, søvnhygiene, søvn

koding: utf-8

språk: nb-no

Website kodeanalyse

et ord setninger gjentas minst tre ganger

setningAntall
om4

to ord setninger gjentas minst tre ganger

tre ord setninger gjentas minst tre ganger

B tags

SENDER tipser deg om SITE_NAME

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få faktaarket "Utbrenthet" gratis

Kan vi hjelpe deg?

enkeltpersoner

bedrifter/organisasjoner

behandlere og terapeuter

Navn

Telefon

Din e-mailadresse

Tid på dagen som passer best

Jeg henvender meg fordi

U tags

I tags

bilder

file namealternative teksten
logo
burnout-fatigue
burnout-erschoepfung
burnout-epuisement
Hva er utbrenthet?
Hva kan du gjøre selv?
Prevention of burn-out in companies
Behandling av utbrenthet
stresscoaching

overskrifter

H1

Hei

H2

H3

H4

H5

H6

interne lenker

adresseanker tekst
Utbrenthet
E-hefte om utbrenthet
img
E-hefte om Utbrenthet
Foredrag om utbrenthet
Mediaomtale
Kontakt oss
Få energien tilbake
Forebygg utbrenthet
Behandling av utbrenthet
Hjem
Hurtigguiden
Utbrenthet
Behandling
Tiltak
Forebygging i bedrifter
Dementi
Personvern
Innholdsoversikt
Kontakt oss
Stresscoaching
GRATIS: Faktaark om utbrenthet
[-]
[+]
[+]
[-]
[+]
.
"Få energien tilbake"
"Forebygg utbrenthet"
Hva er utbrenthet?
Hva kan du gjøre selv?
Hva er utbrenthet?
Hva kan du gjøre
Prevention of burn-out in companies
Hurtigguiden
Behandling av utbrenthet
Forebygging av utbrenthet
Behandling av utbrenthet
stresskonsultasjon
stresscoaching
foredrag
foredrag
to-dagers kurs
Få energien tilbakefredag 21/10
Forebygg utbrenthetonsdag 19/10
stresscoaching
Foredrag: Forebygging av utbrenthet
Kurs: Behandling og oppfølging av stressede/utbrente
Foredrag: Behandling av utbrente
Gratis: Faktaark om utbrenthet
Foredrag/kurs - høsten 2011
Kvantumsrabatt
img
E-hefte om utbrenthet

eksterne linker

adresseanker tekst
Stresscoaching
burnout-fatigue
burnout-erschoepfung
burnout-epuisement
Smoothie-juice
Stresscoaching
Joomla!
Free Joomla Template
web hosting
XHTML
CSS