siste dataoppdatering: 2011/10/17, 15:12

Website lasting tid

under test: 0.6 s

kabeltilkobling (gjennomsnitt): 0.61 s

DSL forbindelse (gjennomsnitt): 0.62 s

modem (gjennomsnitt): 1.08 s

HTTP-hoder

Informasjon om DNS-servere

libremente.orgA67.192.234.234IN14400
libremente.orgSOAdns067.a.register.comroot.register.com200704180728800 7200 604800 14400 IN 14400
libremente.orgNSdns244.c.register.comIN14400
libremente.orgNSdns249.d.register.comIN14400
libremente.orgNSdns031.b.register.comIN14400
libremente.orgNSdns067.a.register.comIN14400
syngenta.caA168.87.3.150IN43200
syngenta.caSOAdns1.cscdns.netroot.register.com200711082810800 3600 604800 86400 IN 43200
syngenta.caNSdns2.cscdns.netIN43200
syngenta.caNSdns1.cscdns.netIN43200
aleschvital.chSOAns1.hosttech.chhosttech.bluewin.ch201004270110800 3600 604800 10800 IN 10800
aleschvital.chMX10mail.aleschvital.chIN10800
aleschvital.chA62.112.159.61IN10800
aleschvital.chNSns1.hosttech.chIN10800
aleschvital.chNSns2.hosttech.chIN10800
portaldelabores.comMX10mail.nominalia.comIN900
portaldelabores.comA81.88.48.79IN900
portaldelabores.comSOAdns1.nominalia.comroot.dns1.nominalia.com128929651186400 7200 2592000 300 IN 900
portaldelabores.comNSdns1.nominalia.comIN900
portaldelabores.comNSdns2.nominalia.comIN900
tropentag.deA141.51.230.30IN43200
tropentag.deMX5mx2.gwdg.deIN43200
tropentag.deMX5mx1.gwdg.deIN43200
tropentag.deSOAns1.variomedia.desupport.variomedia.de201102134528800 7200 604800 86400 IN 43200
tropentag.deNSns2.variomedia.deIN43200
tropentag.deNSns1.variomedia.deIN43200
jacn.orgSOANS1.highwire.orgnamedb.highwire.Stanford.EDU20110822001200 600 604800 3600 IN 43200
jacn.orgA171.66.121.222IN3600
jacn.orgNSNS5.highwire.orgIN43200
jacn.orgNSNS3.highwire.orgIN43200
jacn.orgNSNS1.highwire.orgIN43200
dejongmarinelife.nlMX10atlanta.veluwe.netIN43200
dejongmarinelife.nlSOAns1.atlanta.veluwe.nethostmaster.veluwe.net201104060286400 7200 36000 172800 IN 43200
dejongmarinelife.nlA212.45.32.180IN43200
dejongmarinelife.nlNSns2.veluwe.netIN43200
dejongmarinelife.nlNSns1.atlanta.veluwe.netIN43200
creoweb.com.arA209.126.254.65IN3600
creoweb.com.arSOAns1.dns-click.netadmin.creoweb.com.ar131169393743200 7200 1209600 3600 IN 3600
creoweb.com.arNSns2.dns-click.netIN43200
creoweb.com.arNSns1.dns-click.netIN43200
tannteknikerforbundet.noMX10mta4.active24.comIN43200
tannteknikerforbundet.noMX10mta1.active24.comIN43200
tannteknikerforbundet.noMX10mta2.active24.comIN43200
tannteknikerforbundet.noMX10mta3.active24.comIN43200
tannteknikerforbundet.noA213.188.129.28IN43200
tannteknikerforbundet.noSOAdns10.activeisp.comregistry.activeisp.com200906130014400 3600 604800 86400 IN 43200
tannteknikerforbundet.noNSdns11.activeisp.comIN43200
tannteknikerforbundet.noNSdns12.activeisp.comIN43200
tannteknikerforbundet.noNSdns10.activeisp.comIN43200

Mottatt fra den første DNS-server

Forespørsel til serveren "tannteknikerforbundet.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: dns244.c.register.com
DNS server adresse: 216.21.235.244#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 59333
flagg: qr rd forespørsel: 1, Svar: 0, AUTHORITY: 13, ekstra: 13

forespørsel DEL:
tannteknikerforbundet.no. IN ANY

AUTHORITY SECTION:
. 518400 IN NS a.root-servers.net.
. 518400 IN NS b.root-servers.net.
. 518400 IN NS c.root-servers.net.
. 518400 IN NS d.root-servers.net.
. 518400 IN NS e.root-servers.net.
. 518400 IN NS f.root-servers.net.
. 518400 IN NS g.root-servers.net.
. 518400 IN NS h.root-servers.net.
. 518400 IN NS i.root-servers.net.
. 518400 IN NS j.root-servers.net.
. 518400 IN NS k.root-servers.net.
. 518400 IN NS l.root-servers.net.
. 518400 IN NS m.root-servers.net.

DEL Notes:
a.root-servers.net. 3600000 IN A 198.41.0.4
b.root-servers.net. 3600000 IN A 192.228.79.201
c.root-servers.net. 3600000 IN A 192.33.4.12
d.root-servers.net. 3600000 IN A 128.8.10.90
e.root-servers.net. 3600000 IN A 192.203.230.10
f.root-servers.net. 3600000 IN A 192.5.5.241
g.root-servers.net. 3600000 IN A 192.112.36.4
h.root-servers.net. 3600000 IN A 128.63.2.53
i.root-servers.net. 3600000 IN A 192.36.148.17
j.root-servers.net. 3600000 IN A 192.58.128.30
k.root-servers.net. 3600000 IN A 193.0.14.129
l.root-servers.net. 3600000 IN A 198.32.64.12
m.root-servers.net. 3600000 IN A 202.12.27.33

Mottatt 461 bytes fra adresse 216.21.235.244#53 i tiden på 27 ms

mottatt fra andre DNS-server

Forespørsel til serveren "tannteknikerforbundet.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: dns249.d.register.com
DNS server adresse: 216.21.236.249#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 7945
flagg: qr rd forespørsel: 1, Svar: 0, AUTHORITY: 13, ekstra: 13

forespørsel DEL:
tannteknikerforbundet.no. IN ANY

AUTHORITY SECTION:
. 518400 IN NS a.root-servers.net.
. 518400 IN NS b.root-servers.net.
. 518400 IN NS c.root-servers.net.
. 518400 IN NS d.root-servers.net.
. 518400 IN NS e.root-servers.net.
. 518400 IN NS f.root-servers.net.
. 518400 IN NS g.root-servers.net.
. 518400 IN NS h.root-servers.net.
. 518400 IN NS i.root-servers.net.
. 518400 IN NS j.root-servers.net.
. 518400 IN NS k.root-servers.net.
. 518400 IN NS l.root-servers.net.
. 518400 IN NS m.root-servers.net.

DEL Notes:
a.root-servers.net. 3600000 IN A 198.41.0.4
b.root-servers.net. 3600000 IN A 192.228.79.201
c.root-servers.net. 3600000 IN A 192.33.4.12
d.root-servers.net. 3600000 IN A 128.8.10.90
e.root-servers.net. 3600000 IN A 192.203.230.10
f.root-servers.net. 3600000 IN A 192.5.5.241
g.root-servers.net. 3600000 IN A 192.112.36.4
h.root-servers.net. 3600000 IN A 128.63.2.53
i.root-servers.net. 3600000 IN A 192.36.148.17
j.root-servers.net. 3600000 IN A 192.58.128.30
k.root-servers.net. 3600000 IN A 193.0.14.129
l.root-servers.net. 3600000 IN A 198.32.64.12
m.root-servers.net. 3600000 IN A 202.12.27.33

Mottatt 461 bytes fra adresse 216.21.236.249#53 i tiden på 28 ms

underdomener (de første 50)

Skrivefeil (feilstaver)

rannteknikerforbundet.no
fannteknikerforbundet.no
gannteknikerforbundet.no
yannteknikerforbundet.no
6annteknikerforbundet.no
5annteknikerforbundet.no
tznnteknikerforbundet.no
tsnnteknikerforbundet.no
twnnteknikerforbundet.no
tqnnteknikerforbundet.no
tabnteknikerforbundet.no
tamnteknikerforbundet.no
tajnteknikerforbundet.no
tahnteknikerforbundet.no
tanbteknikerforbundet.no
tanmteknikerforbundet.no
tanjteknikerforbundet.no
tanhteknikerforbundet.no
tannreknikerforbundet.no
tannfeknikerforbundet.no
tanngeknikerforbundet.no
tannyeknikerforbundet.no
tann6eknikerforbundet.no
tann5eknikerforbundet.no
tanntwknikerforbundet.no
tanntsknikerforbundet.no
tanntdknikerforbundet.no
tanntrknikerforbundet.no
tannt4knikerforbundet.no
tannt3knikerforbundet.no
tanntejnikerforbundet.no
tanntemnikerforbundet.no
tanntelnikerforbundet.no
tannteonikerforbundet.no
tannteinikerforbundet.no
tanntekbikerforbundet.no
tanntekmikerforbundet.no
tanntekjikerforbundet.no
tanntekhikerforbundet.no
tannteknukerforbundet.no
tannteknjkerforbundet.no
tannteknkkerforbundet.no
tannteknokerforbundet.no
tanntekn9kerforbundet.no
tanntekn8kerforbundet.no
tannteknijerforbundet.no
tannteknimerforbundet.no
tannteknilerforbundet.no
tannteknioerforbundet.no
tanntekniierforbundet.no
tannteknikwrforbundet.no
tanntekniksrforbundet.no
tannteknikdrforbundet.no
tannteknikrrforbundet.no
tannteknik4rforbundet.no
tannteknik3rforbundet.no
tannteknikeeforbundet.no
tannteknikedforbundet.no
tannteknikefforbundet.no
tanntekniketforbundet.no
tannteknike5forbundet.no
tannteknike4forbundet.no
tannteknikerdorbundet.no
tannteknikercorbundet.no
tannteknikervorbundet.no
tannteknikergorbundet.no
tannteknikertorbundet.no
tannteknikerrorbundet.no
tannteknikerfirbundet.no
tannteknikerfkrbundet.no
tannteknikerflrbundet.no
tannteknikerfprbundet.no
tannteknikerf0rbundet.no
tannteknikerf9rbundet.no
tannteknikerfoebundet.no
tannteknikerfodbundet.no
tannteknikerfofbundet.no
tannteknikerfotbundet.no
tannteknikerfo5bundet.no
tannteknikerfo4bundet.no
tannteknikerforvundet.no
tannteknikerfornundet.no
tannteknikerforhundet.no
tannteknikerforgundet.no
tannteknikerforbyndet.no
tannteknikerforbhndet.no
tannteknikerforbjndet.no
tannteknikerforbindet.no
tannteknikerforb8ndet.no
tannteknikerforb7ndet.no
tannteknikerforbubdet.no
tannteknikerforbumdet.no
tannteknikerforbujdet.no
tannteknikerforbuhdet.no
tannteknikerforbunset.no
tannteknikerforbunxet.no
tannteknikerforbuncet.no
tannteknikerforbunfet.no
tannteknikerforbunret.no
tannteknikerforbuneet.no
tannteknikerforbundwt.no
tannteknikerforbundst.no
tannteknikerforbunddt.no
tannteknikerforbundrt.no
tannteknikerforbund4t.no
tannteknikerforbund3t.no
tannteknikerforbunder.no
tannteknikerforbundef.no
tannteknikerforbundeg.no
tannteknikerforbundey.no
tannteknikerforbunde6.no
tannteknikerforbunde5.no
annteknikerforbundet.no
tnnteknikerforbundet.no
tanteknikerforbundet.no
tanteknikerforbundet.no
tanneknikerforbundet.no
tanntknikerforbundet.no
tanntenikerforbundet.no
tanntekikerforbundet.no
tannteknkerforbundet.no
tannteknierforbundet.no
tannteknikrforbundet.no
tannteknikeforbundet.no
tannteknikerorbundet.no
tannteknikerfrbundet.no
tannteknikerfobundet.no
tannteknikerforundet.no
tannteknikerforbndet.no
tannteknikerforbudet.no
tannteknikerforbunet.no
tannteknikerforbundt.no
tannteknikerforbunde.no
atnnteknikerforbundet.no
tnanteknikerforbundet.no
tannteknikerforbundet.no
tantneknikerforbundet.no
tannetknikerforbundet.no
tanntkenikerforbundet.no
tanntenkikerforbundet.no
tanntekinkerforbundet.no
tannteknkierforbundet.no
tanntekniekrforbundet.no
tannteknikreforbundet.no
tannteknikefrorbundet.no
tannteknikerofrbundet.no
tannteknikerfrobundet.no
tannteknikerfobrundet.no
tannteknikerforubndet.no
tannteknikerforbnudet.no
tannteknikerforbudnet.no
tannteknikerforbunedt.no
tannteknikerforbundte.no
ttannteknikerforbundet.no
taannteknikerforbundet.no
tannnteknikerforbundet.no
tannnteknikerforbundet.no
tanntteknikerforbundet.no
tannteeknikerforbundet.no
tanntekknikerforbundet.no
tannteknnikerforbundet.no
tanntekniikerforbundet.no
tannteknikkerforbundet.no
tannteknikeerforbundet.no
tannteknikerrforbundet.no
tannteknikerfforbundet.no
tannteknikerfoorbundet.no
tannteknikerforrbundet.no
tannteknikerforbbundet.no
tannteknikerforbuundet.no
tannteknikerforbunndet.no
tannteknikerforbunddet.no
tannteknikerforbundeet.no
tannteknikerforbundett.no

Sted

IP: 213.188.129.28

kontinent: EU, land: Norway (NOR), by:

Website verdi

rang i trafikken statistikken:

Det er ikke nok data til å beregne nettstedet verdi.

Grunnleggende informasjon

nettsted bygge uten CSS

code vekt: 3.33 KB

tekst per all kode ratio: 31 %

tittel: Norges Tannteknikerforbund

beskrivelse:

søkeord:

koding: windows-1252

språk: no-bok

Website kodeanalyse

et ord setninger gjentas minst tre ganger

to ord setninger gjentas minst tre ganger

tre ord setninger gjentas minst tre ganger

B tags

Velkommen

Kontakt informasjon:

U tags

I tags

bilder

file namealternative teksten

overskrifter

H1

H2

H3

H4

H5

H6

interne lenker

adresseanker tekst
Om NTTF
Jubileumsbok
Medlemmer
Medlemstilbud - fordelsgruppen
Hva er en tanntekniker?
Etiske regler
Utdanningstilbud
Kvalitetsarbeid
Faglige spørsmål
Nyheter/Aktualiteter
Prosjekt Sentral Kompetanse
Informasjonsteknologi
Arrangementer
Landsmøte
Forsikringer
Fagsamling 2010
Markedsbørsen
NTTFs servicekontor
Tenner i Fokus
Nyttige linker
nttf@tannteknikerforbundet.no

eksterne linker