siste dataoppdatering: 2011/10/14, 00:03

Website lasting tid

under test: 0.94 s

kabeltilkobling (gjennomsnitt): 0.96 s

DSL forbindelse (gjennomsnitt): 0.97 s

modem (gjennomsnitt): 1.78 s

HTTP-hoder

Informasjon om DNS-servere

sentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.noA80.89.41.195IN3600
sentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.noMX20mx8.nhn.noIN3600
sentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.noMX20mx9.nhn.noIN3600
sentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.noMX10mx6.nhn.noIN3600
sentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.noMX10mx7.nhn.noIN3600

Mottatt fra den første DNS-server

mottatt fra andre DNS-server

underdomener (de første 50)

Skrivefeil (feilstaver)

aentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
zentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
xentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
dentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
eentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
wentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
swntrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
ssntrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sdntrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
srntrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
s4ntrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
s3ntrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sebtrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
semtrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sejtrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sehtrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
senrrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
senfrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sengrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
senyrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sen6rumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sen5rumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
senteumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentdumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentfumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
senttumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sent5umlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sent4umlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrymlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrhmlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrjmlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrimlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentr8mlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentr7mlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrunlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentruklegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrujlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumkegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumpegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumoegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlwgekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlsgekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumldgekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlrgekontor-fredrikstad.nhn.no
sentruml4gekontor-fredrikstad.nhn.no
sentruml3gekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlefekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlevekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlebekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlehekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumleyekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumletekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegwkontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegskontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegdkontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegrkontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumleg4kontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumleg3kontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegejontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegemontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegelontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegeoontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegeiontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekintor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekkntor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegeklntor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekpntor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegek0ntor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegek9ntor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekobtor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekomtor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekojtor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekohtor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonror-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonfor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekongor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonyor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekon6or-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekon5or-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontir-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontkr-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontlr-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontpr-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekont0r-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekont9r-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontoe-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontod-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontof-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontot-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonto5-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonto4-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor0fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontorpfredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-dredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-credrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-vredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-gredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-tredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-rredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-feedrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fdedrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-ffedrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-ftedrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-f5edrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-f4edrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frwdrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frsdrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frddrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frrdrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fr4drikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fr3drikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fresrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frexrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frecrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frefrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frerrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-freerikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredeikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-freddikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredfikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredtikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fred5ikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fred4ikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrukstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrjkstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrkkstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrokstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredr9kstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredr8kstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrijstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrimstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrilstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriostad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriistad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikatad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikztad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikxtad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikdtad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriketad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikwtad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriksrad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriksfad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriksgad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriksyad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriks6ad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriks5ad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstzd.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstsd.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstwd.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstqd.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstas.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstax.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstac.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstaf.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstar.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstae.nhn.no
entrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sntrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
setrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
senrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrmlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrulegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlgekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumleekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegkontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegeontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekntor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekotor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontr-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonto-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontorfredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-redrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fedrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frdrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frerikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrkstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredristad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriktad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriksad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstd.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriksta.nhn.no
esntrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
snetrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
setnrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
senrtumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
senturmlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrmulegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrulmegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumelgekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlgeekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumleegkontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegkeontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegeokntor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegeknotor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekotnor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonotr-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontro-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonto-rfredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontorf-redrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-rfedrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-ferdrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frderikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frerdikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredirkstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrkistad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrisktad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriktsad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriksatd.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstda.nhn.no
ssentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
seentrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
senntrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
senttrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrrumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentruumlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrummlegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumllegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumleegekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumleggekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegeekontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekkontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekoontor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonntor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekonttor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontoor-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontorr-fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor--fredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-ffredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-frredrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-freedrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-freddrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrrikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriikstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikkstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriksstad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredriksttad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstaad.nhn.no
sentrumlegekontor-fredrikstadd.nhn.no

Sted

IP: 80.89.41.195

kontinent: EU, land: Norway (NOR), by:

Website verdi

rang i trafikken statistikken: 1 323 438

Det er ikke nok data til å beregne nettstedet verdi.

Grunnleggende informasjon

nettsted bygger ved hjelp av CSS

code vekt: 5.87 KB

tekst per all kode ratio: 26 %

tittel: Sentrum legekontor

beskrivelse:

søkeord:

koding: iso-8859-1

språk: no

Website kodeanalyse

et ord setninger gjentas minst tre ganger

to ord setninger gjentas minst tre ganger

tre ord setninger gjentas minst tre ganger

B tags

U tags

I tags

bilder

file namealternative teksten
Sentrum legekontor

overskrifter

H1

H2

H3

H4

H5

H6

interne lenker

adresseanker tekst
Velkommen
Nyheter
Veibeskrivelse
Ansatte
Søk i siden

eksterne linker

adresseanker tekst
Ny melding
Ny resept
Ny time