siste dataoppdatering: 2011/10/20, 12:50

Website lasting tid

under test: 1.36 s

kabeltilkobling (gjennomsnitt): 1.55 s

DSL forbindelse (gjennomsnitt): 1.75 s

modem (gjennomsnitt): 11.98 s

HTTP-hoder

Informasjon om DNS-servere

revisjon.noMX20relay.usa.webdeal.noIN21600
revisjon.noMX10mail1.siteman.noIN21600
revisjon.noA194.24.253.116IN21600
revisjon.noSOAdns1.webdeal.nohostmaster.webdeal.no20111018013600 3600 3628800 21600 IN 21600
revisjon.noNSdns1.webdeal.noIN21600
revisjon.noNSdns2.webdeal.noIN21600
revisjon.noNSdns3.webdeal.noIN21600

Mottatt fra den første DNS-server

Forespørsel til serveren "revisjon.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: dns1.webdeal.no
DNS server adresse: 194.24.252.8#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 32922
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 7, AUTHORITY: 0, ekstra: 5

forespørsel DEL:
revisjon.no. IN ANY

Svar DEL:
revisjon.no. 21600 IN A 194.24.253.116
revisjon.no. 21600 IN SOA dns1.webdeal.no. hostmaster.webdeal.no. 2011101801 3600 3600 3628800 21600
revisjon.no. 21600 IN NS dns3.webdeal.no.
revisjon.no. 21600 IN NS dns1.webdeal.no.
revisjon.no. 21600 IN NS dns2.webdeal.no.
revisjon.no. 21600 IN MX 10 mail1.siteman.no.
revisjon.no. 21600 IN MX 20 relay.usa.webdeal.no.

DEL Notes:
dns1.webdeal.no. 21600 IN A 194.24.252.8
dns2.webdeal.no. 21600 IN A 195.28.173.104
dns3.webdeal.no. 21600 IN A 89.250.124.53
mail1.siteman.no. 21600 IN A 194.24.253.124
relay.usa.webdeal.no. 21600 IN A 89.250.124.54

Mottatt 293 bytes fra adresse 194.24.252.8#53 i tiden på 110 ms

mottatt fra andre DNS-server

Forespørsel til serveren "revisjon.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: dns2.webdeal.no
DNS server adresse: 195.28.173.104#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 54765
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 7, AUTHORITY: 0, ekstra: 5

forespørsel DEL:
revisjon.no. IN ANY

Svar DEL:
revisjon.no. 21600 IN SOA dns1.webdeal.no. hostmaster.webdeal.no. 2011101801 3600 3600 3628800 21600
revisjon.no. 21600 IN NS dns2.webdeal.no.
revisjon.no. 21600 IN NS dns1.webdeal.no.
revisjon.no. 21600 IN NS dns3.webdeal.no.
revisjon.no. 21600 IN A 194.24.253.116
revisjon.no. 21600 IN MX 20 relay.usa.webdeal.no.
revisjon.no. 21600 IN MX 10 mail1.siteman.no.

DEL Notes:
dns1.webdeal.no. 21600 IN A 194.24.252.8
dns2.webdeal.no. 21600 IN A 195.28.173.104
dns3.webdeal.no. 21600 IN A 89.250.124.53
mail1.siteman.no. 21600 IN A 194.24.253.124
relay.usa.webdeal.no. 21600 IN A 89.250.124.54

Mottatt 293 bytes fra adresse 195.28.173.104#53 i tiden på 107 ms

underdomener (de første 50)

Skrivefeil (feilstaver)

eevisjon.no
devisjon.no
fevisjon.no
tevisjon.no
5evisjon.no
4evisjon.no
rwvisjon.no
rsvisjon.no
rdvisjon.no
rrvisjon.no
r4visjon.no
r3visjon.no
recisjon.no
rebisjon.no
regisjon.no
refisjon.no
revusjon.no
revjsjon.no
revksjon.no
revosjon.no
rev9sjon.no
rev8sjon.no
reviajon.no
revizjon.no
revixjon.no
revidjon.no
reviejon.no
reviwjon.no
revishon.no
revisnon.no
revismon.no
reviskon.no
revision.no
revisuon.no
revisjin.no
revisjkn.no
revisjln.no
revisjpn.no
revisj0n.no
revisj9n.no
revisjob.no
revisjom.no
revisjoj.no
revisjoh.no
evisjon.no
rvisjon.no
reisjon.no
revsjon.no
revijon.no
revison.no
revisjn.no
revisjo.no
ervisjon.no
rveisjon.no
reivsjon.no
revsijon.no
revijson.no
revisojn.no
revisjno.no
rrevisjon.no
reevisjon.no
revvisjon.no
reviisjon.no
revissjon.no
revisjjon.no
revisjoon.no
revisjonn.no

Sted

IP: 194.24.253.116

kontinent: EU, land: Norway (NOR), by:

Website verdi

rang i trafikken statistikken:

Det er ikke nok data til å beregne nettstedet verdi.

Grunnleggende informasjon

nettsted bygger ved hjelp av CSS

code vekt: 74.36 KB

tekst per all kode ratio: 9 %

tittel: Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder

beskrivelse:

søkeord: revisor, revisorer, revisjon, regnskap, selskap, aksje, finans, skatt, avgift, mva, tax, vat, merverdiavgift, moms, business, firma, as, ans, da, enkeltmanns, foretak, enmanns, utbytte, edb, it, audit, auditor, registrert, statsautorisert, account, konsulent, Hans Nedberg, Eiker, Eiker Revisjon, Nedberg, Revisor Nedberg, Hokksund

koding: iso-8859-1

språk: no

Website kodeanalyse

et ord setninger gjentas minst tre ganger

to ord setninger gjentas minst tre ganger

tre ord setninger gjentas minst tre ganger

B tags

U tags

I tags

bilder

file namealternative teksten
AKELIUS - økonomisk-/ administrative systemer
Profesjonell programvare for regnskapsførere og revisorer.
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Programvare for profesjonelle brukere.
Den Europeiske Union online
Programvare for regnskapsavslutning, ligningsdokumenter, analyse og skatt.
Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet.
Den norske Revisorforening
Revisjon.no - Logo

overskrifter

H1

Revisjon.no | Frittstående portal til rettskilder, informasjon og nyheter på regnskapsrelaterte fagområder

Velkommen til www.revisjon.no

"Hurtiglenker" (oppslag)

H2

H3

H4

H5

H6

interne lenker

adresseanker tekst
Revisjon.no - Logo
Søk
Om oss
Bekreftelser
Tips en venn
Skatte-feeder
Nyhets-feeder
Revisjon
Øvrige revisjonsregler
God revisjonsskikk
Fortolkninger o.l.
Spesielle temaer
Finn en revisor
Revisor-bekreftelser
Årsoppgjør og ligningspapirer
Metodikk
Lenker revisjon
Regnskap
Øvrige regnskapsregler
God regnskapsskikk
Fortolkninger m.m.
Regnskapsprinsipper
Offentlig regnskap
Spesielle temaer
Lenker regnskap
Bokføring
Øvrige bokføringregler
God bokføringsskikk
Fortolkninger m.m.
Spesielle temaer
Finn en regnskapsfører
Lenker bokføring
Skatt
Fortolkninger m.m.
Feeder (nyheter)
Spesielle temaer
Skattekalender
Lenker skatt
Avgift
Andre avgiftslover
Forskrifter om AGA
Fortolkninger m.m.
Spesielle temaer
Lenker avgift
Organisering
Etablering
Fortolkninger m.m.
Spesielle temaer
Lenker organisering
Verktøy
Kalkulatorer
Dommer
Aktuelt
Diverse feeder
Regjeringen
Finanstilsynet
Finansdepartementet
Nytt fra skatteetaten
Revisorforeningen
NARF
Lovdata
Nyheter fra Altinn
Aftenposten økonomi
Dagens Næringsliv
Diverse lenker
Kalkulatorer
Egne publiseringer
Årsoppgjør og ligningspapirer
www.revisjon.no
hans@nedberg.no
Les mer »
< Forsiden
Finn en revisor
> Revisorbekreftelser
>
Revisjonsomr
Regnskapsomr
Bokf
Skatteomr
Avgiftsomr
Organisasjonsomr
Andre nyttige lenker
Diverse nyhets-feeder
Kalkulatorer
hans@nedberg.no
Innholdsoversikt

eksterne linker

adresseanker tekst
AKELIUS - økonomisk-/ administrative systemer
Profesjonell programvare for regnskapsførere og revisorer.
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Programvare for profesjonelle brukere.
Den Europeiske Union online
Programvare for regnskapsavslutning, ligningsdokumenter, analyse og skatt.
Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet.
Den norske Revisorforening
Revisorloven
Forskrifter revisorlov
• Revisjonsplikt oppheves
• • Ikrafttredelse mai 2011
Finanstilsynsloven
Forskrifter fin.tils.lov
Lov om riksrevisjonen
• GRS fra 2010
• GRS før 2010
Justisdepartementet
Finanstilsynet
Konsesjoner
Rådgivning
Tilsyn og kvalitetskontroll
Revisorforeningen (DnR)
Revisjon og Regnskap
Revisjonsberetningen
• Spesielt for stiftelser
• For mva-kompensasjon
Sjekklister
Kontroll av prospekter
Attestasj. næringsoppg
Etikk
God revisorskikk
Om revisorskifte
Bli revisor (film)
Meldeplikt FTL § 3a
Meldeplikt fratredelse
Descartes hjemmesider
Økokrim
Hvitvasking
Regnskapsloven
• Forskrifter til RL
Regnskapsstandarder
NRS 8 - små foretak
IFRS
Notekrav generelt
• Notekrav, ikke små
• Notekrav små foretak
Armlengdesprinsippet
Internprising
Revisorforeningen (DnR)
Rettvisende bilde
Inntektssystemet
Kommuneregnskap
God komm RegnskSkikk
KOSTRA
Økokrim
Hvitvasking
Bokføringsloven
• Forskrifter til BFL
GBS
Regnskapsførerloven
Forskrifter RF-loven
God regnsk.føringssikk
Bokføringsprinsipper
Finansdepartementet
Lovforarbeider BFL
Finanstilsynet
Konsesjoner
Revisorforeningen (DnR)
Skatteetaten om bokføring
Starte bedrift
Økokrim
Hvitvasking
Skatteloven
Forskrifter til skattelov
Ligningsloven
Forskrifter til ligniningsl.
Skattebetalingsloven
Forskrifter til SkBetLov
Artistskatteloven
Forskrifter til artistskl
Eiendomsskatteloven
Forskrifter til ESL
Petroleumsskatteloven
Forskifter til PSL
Svalbardskatteloven
Forskrifter svalbardskl
Finansdepartementet
Skatteavtaler
Kildesatser
Revisorforeningen (DnR)
Skatteetaten
Bindende forh.utt
Lignings-ABC
Skattereformen 2006
Aksjonærmodellen
• Aksjonærregisteret
Deltakermodellen
Foretaksmodellen
Fritaksmetoden
Kontinuitet arv/ gave
Nordisk skatteportal
Lønnsinnberetning
Kodeoversikt
NUF og skatt
Skatteberegning
Skattefunn
Starte bedrift
Tilbakeføring underskudd
Transfer Pricing
Økokrim
Hvitvasking
Merverdiavgiftslov
Forskrifter til Mval
Lov om Mva-komp.
Forskrift Mva-komp
Mva-komp, friv. org
Lov om avg arv/ gave
Forskrifter til arveavgl
Lov dokumentavgift
Forskrift dok.avg
Folketrygdloven (AGA)
Avg.lov motorkjt/ båt
Forskrift mkjt/ båt
Lov om særavgifter
Forskrifter særavg
Lov om toll
Forskrifter toll
Finansdepartementet
Mva-kompensasjon
Revisorforeningen (DnR)
Skatteetaten
Arveavgift-håndboken
MVA-håndboken
MVA-veiledning
Ny Mva-lov (2010)
• Forskriftsspeil
Fradrag inng. mva
• Hunsbedt-Porthuset
Mva-justering
Tollvesenet
Starte bedrift
Økokrim
Hvitvasking
VOES Norway
Altinn
Arbeidstilsynet
Bedin
Bedriftshjelp
Brønnøysundreg.
Etablerer.no
Enhetsregisterloven
Forskrifter om Enhrgl
Folkeregisterloven
Forskrifter folker.lov
Foretaksregisterloven
Forskrifter om Foretrl
Norge.no
Starte bedrift
Selskapsform (lover)
Aksjeloven
Forskrifter AL
Allmennaksjeloven
Forskrifter ASAL
Lov om ANS/ KS
Forskrifter ANS/ KS
Borettslagloven
Forskrifter borettslag
Sameieloven
Forskrifter sameielov
Samvirkeloven
Forskrifter samvirkelov
Stiftelsesloven
Forskrifter stiftelser
Finansdepartementet
Justisdepartementet
Lover etter bransjer
Oppgaveplikter
Revisorforeningen (DnR)
Stiftelsestilsynet
Corporate governance
Konkurs
Konkursloven
Tvangsfullbyrd.loven
Panteloven
Forskrifter pantelov
Økokrim
Hvitvasking
Avskrivningsskjema
Bedin´s maler
BDO´s maler
Konkursrådet´s maler
Purehelp`s maler
Reiseregninger
Høyesterett
Lagmannsrett
Arbeidsretten
Nett-aviser
Norsk Lovtidend
Regelendringer fra 2011