siste dataoppdatering: 2011/10/15, 04:51

Website lasting tid

under test: 1.05 s

kabeltilkobling (gjennomsnitt): 1.1 s

DSL forbindelse (gjennomsnitt): 1.15 s

modem (gjennomsnitt): 3.89 s

HTTP-hoder

Informasjon om DNS-servere

oslo-kosmetiske-lasersenter.noA193.69.115.214IN14400
oslo-kosmetiske-lasersenter.noSOAns1.doitright.nopost.norisp.no201101060086400 7200 3600000 86400 IN 43200
oslo-kosmetiske-lasersenter.noMX0mail.oslo-kosmetiske-lasersenter.noIN14400
oslo-kosmetiske-lasersenter.noTXTv=spf1 a mx ip4:193.69.115.214 ?allArrayIN14400
oslo-kosmetiske-lasersenter.noNSns2.doitright.noIN43200
oslo-kosmetiske-lasersenter.noNSns1.doitright.noIN43200
oslo-kosmetiske-lasersenter.noNSns1.ehdns.comIN43200
oslo-kosmetiske-lasersenter.noNSns2.ehdns.comIN43200

Mottatt fra den første DNS-server

Forespørsel til serveren "oslo-kosmetiske-lasersenter.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: ns2.doitright.no
DNS server adresse: 70.86.111.205#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 36246
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 8, AUTHORITY: 0, ekstra: 5

forespørsel DEL:
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. IN ANY

Svar DEL:
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 14400 IN TXT "v=spf1 a mx ip4:193.69.115.214 ?all"
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 14400 IN MX 0 mail.oslo-kosmetiske-lasersenter.no.
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 86400 IN SOA ns1.doitright.no. post.norisp.no. 2011010600 86400 7200 3600000 86400
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 86400 IN NS ns2.ehdns.com.
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 86400 IN NS ns2.doitright.no.
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 86400 IN NS ns1.ehdns.com.
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 86400 IN NS ns1.doitright.no.
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 14400 IN A 193.69.115.214

DEL Notes:
mail.oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 14400 IN A 217.171.199.99
ns1.ehdns.com. 14400 IN A 69.93.134.173
ns1.doitright.no. 14400 IN A 70.86.111.204
ns2.ehdns.com. 14400 IN A 69.93.134.174
ns2.doitright.no. 14400 IN A 70.86.111.205

Mottatt 352 bytes fra adresse 70.86.111.205#53 i tiden på 45 ms

mottatt fra andre DNS-server

Forespørsel til serveren "oslo-kosmetiske-lasersenter.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: ns1.doitright.no
DNS server adresse: 70.86.111.204#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 47618
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 8, AUTHORITY: 0, ekstra: 5

forespørsel DEL:
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. IN ANY

Svar DEL:
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 14400 IN TXT "v=spf1 a mx ip4:193.69.115.214 ?all"
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 14400 IN MX 0 mail.oslo-kosmetiske-lasersenter.no.
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 86400 IN SOA ns1.doitright.no. post.norisp.no. 2011010600 86400 7200 3600000 86400
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 86400 IN NS ns2.doitright.no.
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 86400 IN NS ns1.ehdns.com.
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 86400 IN NS ns1.doitright.no.
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 86400 IN NS ns2.ehdns.com.
oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 14400 IN A 193.69.115.214

DEL Notes:
mail.oslo-kosmetiske-lasersenter.no. 14400 IN A 217.171.199.99
ns1.ehdns.com. 14400 IN A 69.93.134.173
ns1.doitright.no. 14400 IN A 70.86.111.204
ns2.ehdns.com. 14400 IN A 69.93.134.174
ns2.doitright.no. 14400 IN A 70.86.111.205

Mottatt 352 bytes fra adresse 70.86.111.204#53 i tiden på 45 ms

underdomener (de første 50)

Skrivefeil (feilstaver)

islo-kosmetiske-lasersenter.no
kslo-kosmetiske-lasersenter.no
lslo-kosmetiske-lasersenter.no
pslo-kosmetiske-lasersenter.no
0slo-kosmetiske-lasersenter.no
9slo-kosmetiske-lasersenter.no
oalo-kosmetiske-lasersenter.no
ozlo-kosmetiske-lasersenter.no
oxlo-kosmetiske-lasersenter.no
odlo-kosmetiske-lasersenter.no
oelo-kosmetiske-lasersenter.no
owlo-kosmetiske-lasersenter.no
osko-kosmetiske-lasersenter.no
ospo-kosmetiske-lasersenter.no
osoo-kosmetiske-lasersenter.no
osli-kosmetiske-lasersenter.no
oslk-kosmetiske-lasersenter.no
osll-kosmetiske-lasersenter.no
oslp-kosmetiske-lasersenter.no
osl0-kosmetiske-lasersenter.no
osl9-kosmetiske-lasersenter.no
oslo0kosmetiske-lasersenter.no
oslopkosmetiske-lasersenter.no
oslo-josmetiske-lasersenter.no
oslo-mosmetiske-lasersenter.no
oslo-losmetiske-lasersenter.no
oslo-oosmetiske-lasersenter.no
oslo-iosmetiske-lasersenter.no
oslo-kismetiske-lasersenter.no
oslo-kksmetiske-lasersenter.no
oslo-klsmetiske-lasersenter.no
oslo-kpsmetiske-lasersenter.no
oslo-k0smetiske-lasersenter.no
oslo-k9smetiske-lasersenter.no
oslo-koametiske-lasersenter.no
oslo-kozmetiske-lasersenter.no
oslo-koxmetiske-lasersenter.no
oslo-kodmetiske-lasersenter.no
oslo-koemetiske-lasersenter.no
oslo-kowmetiske-lasersenter.no
oslo-kosnetiske-lasersenter.no
oslo-kosketiske-lasersenter.no
oslo-kosjetiske-lasersenter.no
oslo-kosmwtiske-lasersenter.no
oslo-kosmstiske-lasersenter.no
oslo-kosmdtiske-lasersenter.no
oslo-kosmrtiske-lasersenter.no
oslo-kosm4tiske-lasersenter.no
oslo-kosm3tiske-lasersenter.no
oslo-kosmeriske-lasersenter.no
oslo-kosmefiske-lasersenter.no
oslo-kosmegiske-lasersenter.no
oslo-kosmeyiske-lasersenter.no
oslo-kosme6iske-lasersenter.no
oslo-kosme5iske-lasersenter.no
oslo-kosmetuske-lasersenter.no
oslo-kosmetjske-lasersenter.no
oslo-kosmetkske-lasersenter.no
oslo-kosmetoske-lasersenter.no
oslo-kosmet9ske-lasersenter.no
oslo-kosmet8ske-lasersenter.no
oslo-kosmetiake-lasersenter.no
oslo-kosmetizke-lasersenter.no
oslo-kosmetixke-lasersenter.no
oslo-kosmetidke-lasersenter.no
oslo-kosmetieke-lasersenter.no
oslo-kosmetiwke-lasersenter.no
oslo-kosmetisje-lasersenter.no
oslo-kosmetisme-lasersenter.no
oslo-kosmetisle-lasersenter.no
oslo-kosmetisoe-lasersenter.no
oslo-kosmetisie-lasersenter.no
oslo-kosmetiskw-lasersenter.no
oslo-kosmetisks-lasersenter.no
oslo-kosmetiskd-lasersenter.no
oslo-kosmetiskr-lasersenter.no
oslo-kosmetisk4-lasersenter.no
oslo-kosmetisk3-lasersenter.no
oslo-kosmetiske0lasersenter.no
oslo-kosmetiskeplasersenter.no
oslo-kosmetiske-kasersenter.no
oslo-kosmetiske-pasersenter.no
oslo-kosmetiske-oasersenter.no
oslo-kosmetiske-lzsersenter.no
oslo-kosmetiske-lssersenter.no
oslo-kosmetiske-lwsersenter.no
oslo-kosmetiske-lqsersenter.no
oslo-kosmetiske-laaersenter.no
oslo-kosmetiske-lazersenter.no
oslo-kosmetiske-laxersenter.no
oslo-kosmetiske-ladersenter.no
oslo-kosmetiske-laeersenter.no
oslo-kosmetiske-lawersenter.no
oslo-kosmetiske-laswrsenter.no
oslo-kosmetiske-lassrsenter.no
oslo-kosmetiske-lasdrsenter.no
oslo-kosmetiske-lasrrsenter.no
oslo-kosmetiske-las4rsenter.no
oslo-kosmetiske-las3rsenter.no
oslo-kosmetiske-laseesenter.no
oslo-kosmetiske-lasedsenter.no
oslo-kosmetiske-lasefsenter.no
oslo-kosmetiske-lasetsenter.no
oslo-kosmetiske-lase5senter.no
oslo-kosmetiske-lase4senter.no
oslo-kosmetiske-laseraenter.no
oslo-kosmetiske-laserzenter.no
oslo-kosmetiske-laserxenter.no
oslo-kosmetiske-laserdenter.no
oslo-kosmetiske-lasereenter.no
oslo-kosmetiske-laserwenter.no
oslo-kosmetiske-laserswnter.no
oslo-kosmetiske-laserssnter.no
oslo-kosmetiske-lasersdnter.no
oslo-kosmetiske-lasersrnter.no
oslo-kosmetiske-lasers4nter.no
oslo-kosmetiske-lasers3nter.no
oslo-kosmetiske-lasersebter.no
oslo-kosmetiske-lasersemter.no
oslo-kosmetiske-lasersejter.no
oslo-kosmetiske-lasersehter.no
oslo-kosmetiske-lasersenrer.no
oslo-kosmetiske-lasersenfer.no
oslo-kosmetiske-lasersenger.no
oslo-kosmetiske-lasersenyer.no
oslo-kosmetiske-lasersen6er.no
oslo-kosmetiske-lasersen5er.no
oslo-kosmetiske-lasersentwr.no
oslo-kosmetiske-lasersentsr.no
oslo-kosmetiske-lasersentdr.no
oslo-kosmetiske-lasersentrr.no
oslo-kosmetiske-lasersent4r.no
oslo-kosmetiske-lasersent3r.no
oslo-kosmetiske-lasersentee.no
oslo-kosmetiske-lasersented.no
oslo-kosmetiske-lasersentef.no
oslo-kosmetiske-lasersentet.no
oslo-kosmetiske-lasersente5.no
oslo-kosmetiske-lasersente4.no
slo-kosmetiske-lasersenter.no
olo-kosmetiske-lasersenter.no
oso-kosmetiske-lasersenter.no
osl-kosmetiske-lasersenter.no
oslokosmetiske-lasersenter.no
oslo-osmetiske-lasersenter.no
oslo-ksmetiske-lasersenter.no
oslo-kometiske-lasersenter.no
oslo-kosetiske-lasersenter.no
oslo-kosmtiske-lasersenter.no
oslo-kosmeiske-lasersenter.no
oslo-kosmetske-lasersenter.no
oslo-kosmetike-lasersenter.no
oslo-kosmetise-lasersenter.no
oslo-kosmetisk-lasersenter.no
oslo-kosmetiskelasersenter.no
oslo-kosmetiske-asersenter.no
oslo-kosmetiske-lsersenter.no
oslo-kosmetiske-laersenter.no
oslo-kosmetiske-lasrsenter.no
oslo-kosmetiske-lasesenter.no
oslo-kosmetiske-laserenter.no
oslo-kosmetiske-lasersnter.no
oslo-kosmetiske-laserseter.no
oslo-kosmetiske-lasersener.no
oslo-kosmetiske-lasersentr.no
oslo-kosmetiske-lasersente.no
solo-kosmetiske-lasersenter.no
olso-kosmetiske-lasersenter.no
osol-kosmetiske-lasersenter.no
osl-okosmetiske-lasersenter.no
oslok-osmetiske-lasersenter.no
oslo-oksmetiske-lasersenter.no
oslo-ksometiske-lasersenter.no
oslo-komsetiske-lasersenter.no
oslo-kosemtiske-lasersenter.no
oslo-kosmteiske-lasersenter.no
oslo-kosmeitske-lasersenter.no
oslo-kosmetsike-lasersenter.no
oslo-kosmetikse-lasersenter.no
oslo-kosmetisek-lasersenter.no
oslo-kosmetisk-elasersenter.no
oslo-kosmetiskel-asersenter.no
oslo-kosmetiske-alsersenter.no
oslo-kosmetiske-lsaersenter.no
oslo-kosmetiske-laesrsenter.no
oslo-kosmetiske-lasresenter.no
oslo-kosmetiske-lasesrenter.no
oslo-kosmetiske-laseresnter.no
oslo-kosmetiske-lasersneter.no
oslo-kosmetiske-lasersetner.no
oslo-kosmetiske-lasersenetr.no
oslo-kosmetiske-lasersentre.no
ooslo-kosmetiske-lasersenter.no
osslo-kosmetiske-lasersenter.no
osllo-kosmetiske-lasersenter.no
osloo-kosmetiske-lasersenter.no
oslo--kosmetiske-lasersenter.no
oslo-kkosmetiske-lasersenter.no
oslo-koosmetiske-lasersenter.no
oslo-kossmetiske-lasersenter.no
oslo-kosmmetiske-lasersenter.no
oslo-kosmeetiske-lasersenter.no
oslo-kosmettiske-lasersenter.no
oslo-kosmetiiske-lasersenter.no
oslo-kosmetisske-lasersenter.no
oslo-kosmetiskke-lasersenter.no
oslo-kosmetiskee-lasersenter.no
oslo-kosmetiske--lasersenter.no
oslo-kosmetiske-llasersenter.no
oslo-kosmetiske-laasersenter.no
oslo-kosmetiske-lassersenter.no
oslo-kosmetiske-laseersenter.no
oslo-kosmetiske-laserrsenter.no
oslo-kosmetiske-laserssenter.no
oslo-kosmetiske-laserseenter.no
oslo-kosmetiske-lasersennter.no
oslo-kosmetiske-lasersentter.no
oslo-kosmetiske-lasersenteer.no
oslo-kosmetiske-lasersenterr.no

Sted

IP: 193.69.115.214

kontinent: EU, land: Norway (NOR), by:

Website verdi

rang i trafikken statistikken:

Det er ikke nok data til å beregne nettstedet verdi.

Grunnleggende informasjon

nettsted bygger ved hjelp av CSS

code vekt: 19.85 KB

tekst per all kode ratio: 23 %

tittel: Hjem - Oslo Kosmetiske Lasersenter

beskrivelse: s

søkeord:

koding: utf-8

språk: nb-no

Website kodeanalyse

et ord setninger gjentas minst tre ganger

setningAntall
og5
med4
3
av3
vi3
Oslo3

to ord setninger gjentas minst tre ganger

tre ord setninger gjentas minst tre ganger

B tags

U tags

I tags

bilder

file namealternative teksten
sprengte blodkar

overskrifter

H1

Oslo kosmetiske lasersenter as - anno 1998

Oppstramming av hud

Øyelokkskirurgi

Laserpeel i ansiktet

Sprengte Blodkar

H2

H3

H4

H5

H6

interne lenker

adresseanker tekst
Hjem
Laserbehandlinger
Kremprogram
Kvisebehandling
OBAGI produkter
Restylane
Synskorrigering
Permanent makeup
Åreknuter
Prisliste
Lasermaskiner
Nyhetsblogg
Om oss
Kontakt oss
Kontaktskjema
Oslo kosmetiske lasersenter as - anno 1998
Oppstramming av hud
Les
Øyelokkskirurgi
Les
Laserpeel i ansiktet
Les
Sprengte Blodkar
Les
Øyelokkskirurgi
Hårfjerning
Fjerning av hår
Tatoveringsfjerning
Fjerning av tatoveringer
Hudoppstramming
Oppstramming av hud
Pigmentflekkfjerning
Fjerning av pigmentflekker
Behandling av sprengte blodkar
Behandling av cuperose
Vortefjerning
Fjerning av vorter
Laserpeeling
Laserpeeling i ansiktet
Behandling av pigmentflekker
Behandling av grove porer
Permanent sminke
Permanent eyeliner
Kvisebehandling
Restylanebehandling

eksterne linker

adresseanker tekst
img
Romerike Synskirurgi
Mediebyrået
Sense Media