siste dataoppdatering: 2011/10/15, 06:48

Website lasting tid

under test: 3.38 s

kabeltilkobling (gjennomsnitt): 3.83 s

DSL forbindelse (gjennomsnitt): 4.28 s

modem (gjennomsnitt): 28.11 s

HTTP-hoder

Informasjon om DNS-servere

helsedirektoratet.noA62.92.2.89IN600
helsedirektoratet.noMX10mail.messaging.microsoft.comIN600
helsedirektoratet.noSOAns1.pasientombudet.nocfl.shdir.no20110607193600 900 604800 86400 IN 600
helsedirektoratet.noNSns.hyp.netIN600
helsedirektoratet.noNSns2.pasientombudet.noIN600
helsedirektoratet.noNSns1.pasientombudet.noIN600

Mottatt fra den første DNS-server

Forespørsel til serveren "helsedirektoratet.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: ns.hyp.net
DNS server adresse: 194.63.248.53#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 17384
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 6, AUTHORITY: 0, ekstra: 3

forespørsel DEL:
helsedirektoratet.no. IN ANY

Svar DEL:
helsedirektoratet.no. 600 IN SOA ns1.pasientombudet.no. cfl.shdir.no. 2011060719 3600 900 604800 86400
helsedirektoratet.no. 600 IN NS ns1.pasientombudet.no.
helsedirektoratet.no. 600 IN NS ns2.pasientombudet.no.
helsedirektoratet.no. 600 IN NS ns.hyp.net.
helsedirektoratet.no. 600 IN MX 10 mail.messaging.microsoft.com.
helsedirektoratet.no. 600 IN A 62.92.2.89

DEL Notes:
ns.hyp.net. 86400 IN A 194.63.248.53
ns1.pasientombudet.no. 600 IN A 194.248.77.107
ns2.pasientombudet.no. 600 IN A 194.248.77.108

Mottatt 267 bytes fra adresse 194.63.248.53#53 i tiden på 107 ms

mottatt fra andre DNS-server

Forespørsel til serveren "helsedirektoratet.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: ns2.pasientombudet.no
DNS server adresse: 194.248.77.108#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 34383
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 6, AUTHORITY: 0, ekstra: 2

forespørsel DEL:
helsedirektoratet.no. IN ANY

Svar DEL:
helsedirektoratet.no. 600 IN SOA ns1.pasientombudet.no. cfl.shdir.no. 2011060719 3600 900 604800 86400
helsedirektoratet.no. 600 IN A 62.92.2.89
helsedirektoratet.no. 600 IN MX 10 mail.messaging.microsoft.com.
helsedirektoratet.no. 600 IN NS ns1.pasientombudet.no.
helsedirektoratet.no. 600 IN NS ns.hyp.net.
helsedirektoratet.no. 600 IN NS ns2.pasientombudet.no.

DEL Notes:
ns1.pasientombudet.no. 600 IN A 194.248.77.107
ns2.pasientombudet.no. 600 IN A 194.248.77.108

Mottatt 251 bytes fra adresse 194.248.77.108#53 i tiden på 105 ms

underdomener (de første 50)

Skrivefeil (feilstaver)

gelsedirektoratet.no
belsedirektoratet.no
nelsedirektoratet.no
jelsedirektoratet.no
uelsedirektoratet.no
yelsedirektoratet.no
hwlsedirektoratet.no
hslsedirektoratet.no
hdlsedirektoratet.no
hrlsedirektoratet.no
h4lsedirektoratet.no
h3lsedirektoratet.no
heksedirektoratet.no
hepsedirektoratet.no
heosedirektoratet.no
helaedirektoratet.no
helzedirektoratet.no
helxedirektoratet.no
heldedirektoratet.no
heleedirektoratet.no
helwedirektoratet.no
helswdirektoratet.no
helssdirektoratet.no
helsddirektoratet.no
helsrdirektoratet.no
hels4direktoratet.no
hels3direktoratet.no
helsesirektoratet.no
helsexirektoratet.no
helsecirektoratet.no
helsefirektoratet.no
helserirektoratet.no
helseeirektoratet.no
helsedurektoratet.no
helsedjrektoratet.no
helsedkrektoratet.no
helsedorektoratet.no
helsed9rektoratet.no
helsed8rektoratet.no
helsedieektoratet.no
helsedidektoratet.no
helsedifektoratet.no
helseditektoratet.no
helsedi5ektoratet.no
helsedi4ektoratet.no
helsedirwktoratet.no
helsedirsktoratet.no
helsedirdktoratet.no
helsedirrktoratet.no
helsedir4ktoratet.no
helsedir3ktoratet.no
helsedirejtoratet.no
helsediremtoratet.no
helsedireltoratet.no
helsedireotoratet.no
helsedireitoratet.no
helsedirekroratet.no
helsedirekforatet.no
helsedirekgoratet.no
helsedirekyoratet.no
helsedirek6oratet.no
helsedirek5oratet.no
helsedirektiratet.no
helsedirektkratet.no
helsedirektlratet.no
helsedirektpratet.no
helsedirekt0ratet.no
helsedirekt9ratet.no
helsedirektoeatet.no
helsedirektodatet.no
helsedirektofatet.no
helsedirektotatet.no
helsedirekto5atet.no
helsedirekto4atet.no
helsedirektorztet.no
helsedirektorstet.no
helsedirektorwtet.no
helsedirektorqtet.no
helsedirektoraret.no
helsedirektorafet.no
helsedirektoraget.no
helsedirektorayet.no
helsedirektora6et.no
helsedirektora5et.no
helsedirektoratwt.no
helsedirektoratst.no
helsedirektoratdt.no
helsedirektoratrt.no
helsedirektorat4t.no
helsedirektorat3t.no
helsedirektorater.no
helsedirektoratef.no
helsedirektorateg.no
helsedirektoratey.no
helsedirektorate6.no
helsedirektorate5.no
elsedirektoratet.no
hlsedirektoratet.no
hesedirektoratet.no
heledirektoratet.no
helsdirektoratet.no
helseirektoratet.no
helsedrektoratet.no
helsediektoratet.no
helsedirktoratet.no
helsediretoratet.no
helsedirekoratet.no
helsedirektratet.no
helsedirektoatet.no
helsedirektortet.no
helsedirektoraet.no
helsedirektoratt.no
helsedirektorate.no
ehlsedirektoratet.no
hlesedirektoratet.no
hesledirektoratet.no
helesdirektoratet.no
helsdeirektoratet.no
helseidrektoratet.no
helsedriektoratet.no
helsedierktoratet.no
helsedirketoratet.no
helsediretkoratet.no
helsedirekotratet.no
helsedirektroatet.no
helsedirektoartet.no
helsedirektortaet.no
helsedirektoraett.no
helsedirektoratte.no
hhelsedirektoratet.no
heelsedirektoratet.no
hellsedirektoratet.no
helssedirektoratet.no
helseedirektoratet.no
helseddirektoratet.no
helsediirektoratet.no
helsedirrektoratet.no
helsedireektoratet.no
helsedirekktoratet.no
helsedirekttoratet.no
helsedirektooratet.no
helsedirektorratet.no
helsedirektoraatet.no
helsedirektorattet.no
helsedirektorateet.no
helsedirektoratett.no

Sted

IP: 62.92.2.89

kontinent: EU, land: Norway (NOR), by:

Website verdi

rang i trafikken statistikken:

Det er ikke nok data til å beregne nettstedet verdi.

Grunnleggende informasjon

nettsted bygger ved hjelp av CSS

code vekt: 173.09 KB

tekst per all kode ratio: 69 %

tittel: Helsedirektoratet.no

beskrivelse:

søkeord:

koding: utf-8

språk: no

Website kodeanalyse

et ord setninger gjentas minst tre ganger

setningAntall
og10
helse7

to ord setninger gjentas minst tre ganger

tre ord setninger gjentas minst tre ganger

B tags

Populære tjenester

Dine rettigheter

Pressen

Andre relevante nettsider

Vis hele kalenderen

U tags

I tags

bilder

file namealternative teksten
Til tekstversjon
Transparent gif
Til forsiden
God helse - gode liv
Søk
Tema
Bakgrunnsstripe
Bestilling av publikasjoner
Presse
Kontakt
English
Edel og Solbjørg
Pil

overskrifter

H1

H2

H3

H4

H5

H6

interne lenker

adresseanker tekst
Til tekstversjon
Til forsiden
Beredskap
Bio- og genteknologi
Demens
Ernæring
Finansieringsordninger
Fysisk aktivitet
Førerkort
Giftinformasjonen
Gravid
Habilitering og rehabilitering
Helse og omsorg
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Internasjonal helse
IPLOS
Kodeverk og pasientklassifisering
Kreft
Kvalitetsforbedring
Legemidler
Medisinsk utstyr
Migrasjon og helse
Miljø og helse
Norsk pasientregister (NPR)
Nødnett
Pasientrettighetsloven kapittel 4 A
Personell og utdanning
Prioriteringer i helsetjenesten
Psykisk helse
Psykisk helse for tjenesten
Refusjonsordninger
Rusmidler
Samhandlingsreformen
Samspill - IT
Seksuell helse
Sjeldne funksjonshemminger
Sosial inkludering
Sosiale ulikheter i helse
Sykehus
Tannhelse
Tobakk
Se oversikt alle Temasider
Til forsiden
Bakgrunnsstripe
Bestilling av publikasjoner
Presse
Presse
Kontakt
Kontakt
English
English
Sykmelderveileder
Bestill publikasjoner
Nasjonale faglige retninglinjer
Norm for informasjonssikkerhet
Ledige stillinger
Adresseregister
Individuell plan
Pasientrettigheter
Pasient- og brukerombudet
Pressekontakt
Pressemeldinger
Medieklipp
Nyhetsbrev
Helsekonferansens web-tv
Kommunehelseprofiler
Vil du bli kursleder i KID-kurs?
Normkonferansen 2011
Dialogkonferanse: Fra barn til voksen – samarbeid styrker deltakelse sosialt og i samfunnet
Diabeteskurs for leger
Helse i Utvikling 11
Vis hele kalenderen
webredaktor@helsedir.no
webredaktor@helsedir.no

eksterne linker

adresseanker tekst
Tekstversjon
Fritt sykehusvalg
Helsebiblioteket
HELFO
Helse- og sosialfag
Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling - NIFAB