siste dataoppdatering: 2011/10/14, 15:25

Website lasting tid

under test: 1.2 s

kabeltilkobling (gjennomsnitt): 1.28 s

DSL forbindelse (gjennomsnitt): 1.37 s

modem (gjennomsnitt): 5.8 s

HTTP-hoder

Informasjon om DNS-servere

europalov.noA88.87.42.54IN14400
europalov.noSOAns1.proisp.nofirma.proisp.no201001270086400 7200 3600000 86400 IN 43200
europalov.noMX0europalov.noIN14400
europalov.noNSns2.proisp.noIN43200
europalov.noNSns1.proisp.noIN43200

Mottatt fra den første DNS-server

Forespørsel til serveren "europalov.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: ns2.proisp.no
DNS server adresse: 213.166.188.91#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 9242
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 5, AUTHORITY: 0, ekstra: 3

forespørsel DEL:
europalov.no. IN ANY

Svar DEL:
europalov.no. 14400 IN MX 0 europalov.no.
europalov.no. 86400 IN SOA ns1.proisp.no. firma.proisp.no. 2010012700 86400 7200 3600000 86400
europalov.no. 86400 IN NS ns2.proisp.no.
europalov.no. 86400 IN NS ns1.proisp.no.
europalov.no. 14400 IN A 88.87.42.54

DEL Notes:
europalov.no. 14400 IN A 88.87.42.54
ns1.proisp.no. 14400 IN A 209.85.100.161
ns2.proisp.no. 14400 IN A 213.166.188.91

Mottatt 195 bytes fra adresse 213.166.188.91#53 i tiden på 106 ms

mottatt fra andre DNS-server

Forespørsel til serveren "europalov.no"
Du brukte følgende DNS-server:
DNS Name: ns1.proisp.no
DNS server adresse: 209.85.100.161#53
DNS server aliaser:

HEADER opcode: forespørsel, status: NOERROR, id: 40181
flagg: qr aa rd forespørsel: 1, Svar: 5, AUTHORITY: 0, ekstra: 3

forespørsel DEL:
europalov.no. IN ANY

Svar DEL:
europalov.no. 14400 IN MX 0 europalov.no.
europalov.no. 86400 IN SOA ns1.proisp.no. firma.proisp.no. 2010012700 86400 7200 3600000 86400
europalov.no. 86400 IN NS ns1.proisp.no.
europalov.no. 86400 IN NS ns2.proisp.no.
europalov.no. 14400 IN A 88.87.42.54

DEL Notes:
europalov.no. 14400 IN A 88.87.42.54
ns1.proisp.no. 14400 IN A 209.85.100.161
ns2.proisp.no. 14400 IN A 213.166.188.91

Mottatt 195 bytes fra adresse 209.85.100.161#53 i tiden på 46 ms

underdomener (de første 50)

Skrivefeil (feilstaver)

wuropalov.no
suropalov.no
duropalov.no
ruropalov.no
4uropalov.no
3uropalov.no
eyropalov.no
ehropalov.no
ejropalov.no
eiropalov.no
e8ropalov.no
e7ropalov.no
eueopalov.no
eudopalov.no
eufopalov.no
eutopalov.no
eu5opalov.no
eu4opalov.no
euripalov.no
eurkpalov.no
eurlpalov.no
eurppalov.no
eur0palov.no
eur9palov.no
eurooalov.no
eurolalov.no
euro-alov.no
euro0alov.no
europzlov.no
europslov.no
europwlov.no
europqlov.no
europakov.no
europapov.no
europaoov.no
europaliv.no
europalkv.no
europallv.no
europalpv.no
europal0v.no
europal9v.no
europaloc.no
europalob.no
europalog.no
europalof.no
uropalov.no
eropalov.no
euopalov.no
eurpalov.no
euroalov.no
europlov.no
europaov.no
europalv.no
europalo.no
ueropalov.no
eruopalov.no
euorpalov.no
eurpoalov.no
euroaplov.no
europlaov.no
europaolv.no
europalvo.no
eeuropalov.no
euuropalov.no
eurropalov.no
euroopalov.no
europpalov.no
europaalov.no
europallov.no
europaloov.no
europalovv.no

Sted

IP: 88.87.42.54

kontinent: EU, land: Norway (NOR), by:

Website verdi

rang i trafikken statistikken:

Det er ikke nok data til å beregne nettstedet verdi.

Grunnleggende informasjon

nettsted bygger ved hjelp av CSS

code vekt: 32.19 KB

tekst per all kode ratio: 22 %

tittel: europalov.no | Følger EØS- og Schengen-saker fra EU til Norge

beskrivelse:

søkeord:

koding: utf-8

språk: nb

Website kodeanalyse

et ord setninger gjentas minst tre ganger

setningAntall
og12
11
av10
til9
for8
14.10.20117
Nye5
Søk4
saker3
med3
et3
indre3
Norsk3
om3
EU-tidende3
oktober3
kunngjort3
forskrift3
publisert3
marked3
fra3

to ord setninger gjentas minst tre ganger

setningAntall
Søk på3
forskrift kunngjort3
Norsk forskrift3
indre marked3
publisert EU-tidende3
kunngjort 14.10.20113

tre ord setninger gjentas minst tre ganger

setningAntall
forskrift kunngjort 14.10.20113
Norsk forskrift kunngjort3

B tags

U tags

I tags

bilder

file namealternative teksten
RSS
Hjem
Billig webhotell og domene

overskrifter

H1

H2

Ukentlig nyhetsbrev

Nytt på siden

SØK I KATEGORIER

Rettsakter i prosess: Alle sektorer

Sektoroversikter

Nye og endrede saker

Mest lest i går

Kommende møter

Kommende frister for anvendelse i EU

Kommende frister for anvendelse i Norge

H3

Ukentlig nyhetsbrev

Nytt på siden

SØK I KATEGORIER

Rettsakter i prosess: Alle sektorer

Sektoroversikter

Nye og endrede saker

Mest lest i går

Kommende møter

Kommende frister for anvendelse i EU

Kommende frister for anvendelse i Norge

H4

H5

H6

interne lenker

adresseanker tekst
Logg på
RSS
Hjem
Hjem
Aktuelt
EØS-avtalen
Schengen-samarbeidet
Beslutningsprosessen
Lenker
RSS
Om
About
Søketips
Søk på KOM-nr
Søk på EU-vedtak
Søk på CELEX-nr
Tidligere utgaver
Nye saker
Aktuelle saker i prosess
EU-pakker
EU-programmer
EU-byråer
EU-komiteer
EU-rettsakter fra A til Å
Rettsakter (avansert søk)
- antall rettsakter
- alfabetisk inndeling
- systematisk inndeling
Politikkdokumenter
Nye EU-forslag
Nye EU-vedtak
Nye EØS-vedtak
Stortingsbehandles
Gjennomført i Norge
Åpne ESA-saker
Arbeids-ogsosial-politikk
Energi
Etable-ring ogtjenester
Finan-sielletjenester
Forbrukersaker
Forskningogutdanning
Helse
IPRogopphavs-rett
IKTtelekomogmedier
Justisoginnenriks
Kata-strofe-bered-skap
Konkur-ranse ogstats-støtte
Kultur ogaudio-visuellemedier
Mat-trygg-het
Miljø
Nærings-politikk
Offent-ligeinnkjøp
Selskapsrett
Statistikk
Transportogpost-tjenester
Varer
Merking og skilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (kodifisering)
Justering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået
Gjennomføringsbestemmelser om lokomotivførerlisenser og -sertifikater
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer
Innføring av dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien fra Mexico
Bruk av verk uten kjent opphav
Navn på tekstilprodukter: polypropylen/polyamid-bikomponentfiber
IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked
Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet
››
Vikarbyrådirektivet
Bygningsenergidirektivet (til 9.7.2012): energieffektivitet i bygninger
Nye regler for førerkort fra 2013
Førerkortdirektivet (fra 2013)
Om EU-rettsaktene
mer
Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser
Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom - endringer for Belgia
Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt - endringsbestemmelser
Betalingstjenestedirektivet
Forbrukerkredittdirektivet
Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
info@europalov.no

eksterne linker

adresseanker tekst
EU-konsultasjoner
32011R0954
32011D0648
32011D0662
32007L0064
32008L0048
32007R1569
Drupal
Billig webhotell og domene
Drupal theme
RussianWebStudio.com